شناسه خبر : 16662

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۱۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۲.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۴۵ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۶۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

حجم خرید و فردش شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۵ شرکت قرمزپوش و ۱۴ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای