شناسه خبر : 16612

اختصاصی چابک آنلاین؛

"مهرنوش نجابتی" مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: برداشتی که کانون پیمانکاران عمرانی کشور از تغییرات جدید بیمه نامه مسئولیت کارفرما داشتند به دلیل مشاوره اشتباهی بوده که به آنها داده شده بود و دقیقا سیاست بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای حفظ و حمایت از حقوق بیمه گذاران بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای