شناسه خبر : 16578

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

بیشترین حق بیمه تولیدی بیمه تعاون درسال گذشته به ستاد مرکزی رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، آمارها حاکی از آن است که که ستاد مرکزی شرکت بیمه تعاون در سال گذشته بالاترین میزان حق بیمه تولیدی را در میان شعب این شرکت بیمه‌ای داشته است.

میزان حق بیمه تولیدی ستاد مرکزی شرکت بیمه تعاون در سال گذشته رقمی در حدود 2.159.420 میلیون ریال بوده که 34 درصد پرتفوی تولیدی این شرکت بیمه‌ای را تشکیل می‌دهد.

درپله بعدی پس از ستاد مرکزی، بیشترین میزان حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تعاون در سال 99 به ترتیب به شعبه مشهد با 674.410 میلیون ریال و شعبه کرج با 640.512 میلیون ریال رسید.

دراین بین شعب بجنورد با رقم 2.882 میلیون ریال، سمنان با رقم 6.003 میلیون ریال و بوشهر با رقم 10.449 میلیون ریال به ترتیب کمترین میزان تولید حق بیمه تولیدی را در میان شعب شرکت بیمه تعاون در سال گذشته داشته اند.

مجموع حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تعاون در سال 1399 رقمی در حدود 6.310.695 میلیون ریال بوده است.

photo_2021-07-05_10-06-11

ارسال نظر

خدمات بیمه ای