شناسه خبر : 16576

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

رئیس مرکزمدیریت ریسک بیمه مرکزی، حادثه پتروشیمی بوعلی سینا را بزرگترین خسارت بیمه‌ای در طول حیات صنعت بیمه کشور دانست و تاکید کرد: صنعت بیمه باید از اینگونه حوادث درس بگیرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شامگاه چهارشنبه، 16 تیرماه سال 1395 پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر دچار انفجار و آتش‌سوزی شد و بیش از 94 میلیون یورو خسارت بردوش صنعت بیمه گذاشت.

پوشش بیمه پتروشیمی بوعلی سینا درآن سال با راهبری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و در قالب کنسرسیوم بیمه گران داخلی انجام شده بود.

"محمود اسعد سامانی"، درکلاب هاوس با حضوردراتاق "بیمه انرژی" با موضوع درس آموخته‌های حادثه پتروشیمی بوعلی، گفت: از نظر بررسی بخش بیمه‌ای حادثه پتروشیمی بوعلی، گزارشی ندیدم که راجع به این حادثه توسط بیمه تهیه شده باشد تا به عنوان درس آموخته بتوان از آن استفاده کرد.

رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی، اذعان داشت که از منظر بیمه‌ای حادثه پتروشیمی بوعلی با اختلاف، رکورد دار بزرگترین خسارت بیمه‌ای کشور بوده که شاید در طول حیات صنعت بیمه رخ داده است.

اسعدی سامانی، گفت:هنگام بروز حادثه پتروشیمی بوعلی 11 شرکت بیمه‌گر داخلی در قالب کنسرسیومی، پوشش بیمه‌ای خسارت حادثه این پتروشیمی را برعهده داشتند.

رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی،تاکیدکرد:درصنعت بیمه بحثی انجام نشده که فرانشیزهای حادثه پتروشیمی بوعلی سینا چگونه بوده وآیا قاعده میانگین،استثنائات بیمه‌نامه وعدم‌النفع تحت پوشش بیمه‌نامه‌ای که برای این پتروشیمی صادر شده وجود داشته یا خیر؟

اسعد سامانی،با تاکید براینکه جا داشت که صنعت بیمه به مسائل مذکور درخصوص حادثه پتروشیمی بوعلی سینا بپردازد،گفت:دریک چنین مواقعی بیمه‌گر باید آن خسارت را خوب تحلیل و بررسی کرده و کاری کند که یک چنین حوادثی درآینده تکرار نشود، بنابراین درس گرفتن ازاین حوادث بسیار اهمیت دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای