شناسه خبر : 16534

اختصاصی چابک آنلاین؛

" مصطفی رجب بلوکات"، مدیر بیمه‌های آتش سوزی شرکت بیمه پاسارگاد درگفت و گو با چابک آنلاین: موضوع کم بیمه گی به ماده ۱۰ قانون بیمه اشاره دارد که اگر مالی کمتر از ارزش واقعی بیمه شود، در هنگام پرداخت خسارت به قیمتی که بیمه شده پرداخت می شود و این به این معناست که بیمه گذار آن بخشی از دارایی خود را که کم بیمه کرده است دراصل پیش خود بیمه کرده و با بیمه گر شریک شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای