شناسه خبر : 16533

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت های بیمه دانا وپارسیان با کاهش ۱.۴۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۲۵ ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۲۹ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۴.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۲شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و ۹ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای