شناسه خبر : 16518

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۳.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۲۴ ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۳.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۳ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۳۹ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و ۹ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای