شناسه خبر : 16464

اختصاصی چابک آنلاین؛

"رضا کاظمی تکلیمی"، مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در گفت و گو با چابک آنلاین: صندوق باید آیین‌نامه سرمایه گذاری داشته باشد که در آنجا مشخص شود آیا مصوبات شورایعالی بیمه درخصوص سرمایه گذاری و کف و سقفی که درآنجا مشخص کرده شامل حال این صندوق هم می شود یا خیر؟/قانونگذار به صندوق تکلیف کرده که منابع خود را به صورت سپرده گذاری در بانک‌های دولتی و خرید اوراق بهادار کم خطر و کم ریسک سرمایه گذاری کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای