شناسه خبر : 16462

اختصاصی چابک آنلاین؛

بنیانگذاراستارت آپ لیتیوم،اظهارکرد:بیمه مرکزی، چیزی را به عنوان استارت آپ بیمه‌ای حساب می‌کند که فروش الکترونیکی انجام می‌دهد درصورتیکه فروش الکترونیکی بیمه نامه،پوسته اینشورتک است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "مهدی صارمی"درگفت وگو باچابک آنلاین،مدعی شدکه صدوربخشنامه جلوگیری ازفعالیت استارت آپ های بیمه ای نشان دهنده این است که حرف های بیمه مرکزی در این چندسال برای حمایت از اکو سیستم استارت آپی و نوآوری، جدی نبوده است.

بیمه مرکزی به تازگی،دربخشنامه ای درراستای الزامات مقرردر آئین نامه شورای عالی بیمه وهمچنین ارائه مهلت کافی به بازاریابان برخط (استارت آپ های بیمه ای) جهت اخذ مجوزهای مرتبط با فعالیت در صنعت بیمه، فعالیت استارت آپ های فاقد مجوز از بیمه مرکزی را غیر قانونی اعلام وتاکیدکرده که ازاول تیرماه سالجاری هرگونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم شرکت های بیمه ای و شبکه فروش با بازاریان بیمه ای برخط (استارت آپ‌ها) فاقد مجوز از بیمه مرکزی در تمامی رشته های بیمه ای ممنوع بوده است .

وی،افزود: استارت آپ های بیمه ای جایی ثبت نشده اند که الان تعیین تکلیف شوند و ازطرفی شرکت های بیمه ای به طور معمول با استارت آپ ها قرارداد نمی بندندوآنها با نمایندگان و کارگزاری ها همکاری می کنند.

بنیانگذاراستارت آپ لیتیوم، خاطرنشان کرد که درنامه بیمه مرکزی مشخص نشده که استارت آپ بیمه ای یعنی چی و آیا منظور از استارت آپ بیمه ای یعنی تمامی استارت آپ های اینشورتکی یا فقط استارت آپ هایی که کار فروش انجام می دهند؟

صارمی،افزود: 80 درصد عملیات فروش استارت آپ های بیمه ای که فروش آنلاین هستند به صورت دستی انجام می شود و این فروش آنلاین نیست.

مجوز نداشتن استارت آپ ها به اجرای آیین نامه 75 بیمه مرکزی کمک می کند

وی، افزود: استارت آپ ها به دلیل اینکه مجوزنمایندگی یا کارگزاری ندارند بازهم بایدفردی رادر قرارداد دخیل کنند تا بتوانند کارمزد خودرا دریافت کنند.

بنیانگذاراستارت آپ لیتیوم، اظهارکرد: مجوز نداشتن استارت آپ ها به اجرای آیین نامه 75 بیمه مرکزی که شرکت های بیمه ای را موظف می کند تا امکانی را برای فعالیت نمایندگان خود در فضای مجازی و بهره بردن از بستر دیجیتال فراهم کند کمک می کند.

وی،بابیان اینکه استارت آپ لیتیوم در حوزه ارائه زیرساخت به صنعت بیمه فعالیت می کند و کاری به فروش ندارد، ادامه داد: ما کار فروش را تسهیل می کنیم وهیچ نقش مستقیمی در دریافت پول از مشتری نداریم.

صارمی، تصریح کرد: درحال حاضرحدود 10 استارت آپ که خدماتی درحوزه ای به غیر از فروش به صنعت بیمه ارائه می دهند وجود داردکه نمی دانند باید مجوز بگیرند یا خیر؟

وی، معتقد است که با این اقدامات قهری که انجام می شود کسانی که در این صنعت فعالیت می کنند از صنعت خارج می شوند یا اینکه آدم های مستعدی که قصد ورود به صنعت بیمه را دارند اینکار را نخواهند کرد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای