شناسه خبر : 16410

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۲۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۲.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه معلم و اتکایی ایرانیان بود که ۰.۲۶ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه  دی با افزایش ۴.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه نوین با افزایش ۰.۲۴ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۶ شرکت قرمزپوش و ۱۶ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای