شناسه خبر : 16367

بیمه آسیا در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۰، با ۱۶.۵ درصد از مجموع حق بیمه تولیدی ۱۴ شرکت حاضر در بازار سرمایه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و رکورد خود را حفظ کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، طی دو ماهه اول سال 1400، بیمه آسیا 12 هزار و 764 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد که 16.5 درصد از مجموع 77 هزار و 455 میلیارد ریال حق بیمه تولیدی  شرکت های بیمه  در بازار سرمایه، را به خود اختصاص داده و رتبه نخست خود را استحکام بخشید.
 بنابر این گزارش، بیمه آسیا با  گذشت دو ماه از سال، با 13.4 درصد از مجموع 36 هزار و 235 میلیارد ریال خسارت پرداختی توسط شرکت های بیمه  در بازار سرمایه ،4 هزار و 864  میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.
این گزارش می افزاید، میانگین فروش رشته پر ریسک بیمه درمان از کل فروش  شرکت های یادشده طی این مدت 18 درصد است و بیمه آسیا تنها 11.5 درصد از کل فروش خود را به این رشته اختصاص داده است. همچنین سهم رشته بدنه خودرو از کل فروش 14 شرکت بیمه، 6 درصد و بیمه آسیا 12.7 درصد بوده است.
براساس این گزارش، میانگین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در رشته بیمه درمان در بین شرکت های بیمه حاضر در بورس، 128.3 درصد برآورد شده است در حالی که در خصوص بیمه آسیا این نسبت به 118.5 درصد می‌رسد. در رشته بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو نیز نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در مجموع 14 شرکت بیمه بورسی، به ترتیب 32.7 و 67  درصد و در بیمه آسیا به ترتیب 23.9 و 60.5 درصد بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای