شناسه خبر : 16330

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

بیشترین رشد قیت سهام بیمه به رازی رسید

بیشترین رشد قیت سهام بیمه به رازی رسید

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۶۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۲۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۴.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۰۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه حافظ در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۹ شرکت قرمزپوش و ۱۲ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای