شناسه خبر : 16323

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

اخذ حق بیمه دریافتی براساس نوع سازه واحدهای مسکونی

اخذ حق بیمه دریافتی براساس نوع سازه واحدهای مسکونی

"رضا کاظمی تکلیمی"، مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در گفت‌و‌گو با چابک‌آنلاین:برای رعایت اصل بیمه‌گری در بیمه پایه و تکمیلی باید، حق بیمه دریافتی براساس نوع سازه واحدهای مسکونی باشد که این مساله نیازمند تنظیم آیین نامه مربوطه توسط سازمان مدیریت بحران و بیمه مرکزی است./ بخشی از داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز در اختیار سازمان مدیریت بحران نیست و باید از سایر دستگاه‌های اجرایی دریافت کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای