شناسه خبر : 16323

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

"رضا کاظمی تکلیمی"، مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در گفت‌و‌گو با چابک‌آنلاین:برای رعایت اصل بیمه‌گری در بیمه پایه و تکمیلی باید، حق بیمه دریافتی براساس نوع سازه واحدهای مسکونی باشد که این مساله نیازمند تنظیم آیین نامه مربوطه توسط سازمان مدیریت بحران و بیمه مرکزی است./ بخشی از داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز در اختیار سازمان مدیریت بحران نیست و باید از سایر دستگاه‌های اجرایی دریافت کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای