شناسه خبر : 16318

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۲۵ ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴‌.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۸۳ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۲۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه حافظ در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و ۸ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای