شناسه خبر : 16311

اختصاصی چابک آنلاین؛

میزان سرمایه گذاری "وساپا" در سهام بیمه و صندوق بازنشستگی در سال ۹۹ چقدر بود؟

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، میزان سرمایه گذاری گروه سرمایه گذاری سایپا در سهام گروه بیمه وصندوق بازنشستگی در سال گذشته صفر درصد بود.

بررسی پرتفوی سرمایه گذاری شرکت گروه سرمایه گذاری سایپادر پایان سال مالی 99 ، نشان می دهد که  66 درصد پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت در گروه خودرو و ساخت قطعات بوده است.

درپله بعدی، 10 درصد پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت در گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط و 7 درصد هم در گروه فلزات اساسی بوده است.

در این بررسی مشخص شده که میزان سرمایه گذاری این شرکت در گروه بانک ها و موسسات اعتباری 5 درصد بوده است.

دستکم  64،156،750 میلیون ریال  ارزش بازار گروه سرمایه گذاری سایپا در پایان سال مالی منتهی به اسفند99، بوده است.

ارزش معاملات وساپا 3 دهم درصد از ارزش کل معاملات بورس تهران را در سالی که گذشت ، تشکیل داد.

شرکت سایپا، رویال صدف کیش، صندوق.بازارگردانی سهم آشنا یکم، انرژی گستر ساینااروند و بیمه پارسیان سهامداران این شرکت را تشکیل می دهند.

photo_2021-06-20_10-56-56

ارسال نظر

خدمات بیمه ای