شناسه خبر : 16299

اختصاصی چابک آنلاین؛

بر اساس رای مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه کارآفرین، پنج عضوهیات مدیره این شرکت تغییر کردند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه کارآفرین امروز 29 خرداد ماه و بادستور جلسه  انتخاب اعضای هیئت‌مدیره برگزار شد.

براین اساس،علیرضا حجتی، محمدحیدری، فرشاد محمد پور، سیروس سلیمی پور و هادی جوهری به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت بیمه ای معرفی شدند.

علی آزاد و محمد احمدی هم در هیات مدیره بیمه کارآفرین ماندگار شدند.

ازمحمدرضا تقوایی و علیرضا صادقی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره یاد می شود.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای