شناسه خبر : 16296

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۴.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۱ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۱۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۰ شرکت قرمزپوش و ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای