شناسه خبر : 16289

اختصاصی چابک آنلاین؛

سیدمحمد کریمی" دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با چابک آنلاین: جزء موافقین مشروط توسعه شرکت‌های جدید بیمه‌ای هستم اما نه به صورت رها، بنابراین معتقدم که اگر شرکت‌های جدید بیمه‌ای با سرمایه کافی، دانش و نیروی انسانی قوی وارد عرصه صنعت شوند نه تنها یک تهدید نیست، بلکه یک فرصت است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای