شناسه خبر : 16265

جانبازان می‌توانند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند و به میزان درصد جانبازی از سنوات ارفاقی بهره‌مند گردند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا؛ بازنشستگی از این طریق شرط سنی ندارد و متقاضی با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه و سابقه ارفاقی می‌تواند از مستمری برخوردار شود.

برای تعیین سنوات ارفاقی جهت جانبازان درجه نقص عضو و از کارافتادگی (درجه جانبازی) مبنای میزان سوابق اعطایی خواهد بود:

جانبازانی که بین ۲۰٪ تا ۴۰٪ دارای نقص عضو یا کاهش توانایی باشند حداقل ۳ و حداکثر شش سال به سوابق آن‌ها اضافه خواهد شد.

برای درجات بین ۴۰٪ تا از کار افتادگی کامل حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ سال ارفاق خواهد شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای