شناسه خبر : 16264

اختصاصی چابک آنلاین؛

بررسی ‌ها نشان می‌دهد که از بین ۲۴ شرکت بیمه‌ای فعال در بازار سرمایه (به غیراز شرکت‌های بیمه اتکایی امین و ایرانیان که سال مالی آنها مربوط به پایان اسفندماه نیست)، ۲۳شرکت بیمه‌ای صورت‌های مالی سال ۹۹ خود را منتشر کرده‌اند.

به گزارش چابک آنلاین، دراین بین،ازبیمه دی به عنوان تنها شرکت بیمه‌ای یاد می شود که با گذشت سه ماه از ابتدای سال جاری، هنوز صورت‌های مالی سال گذشته خود را منتشر نکرده است.

شرکت‌های بیمه سینا، البرز و زندگی خاورمیانه در انتشار صورت‌های مالی منتهی  به سال ۹۹ خود از دیگران پیشتاز بودند.

همواره از تهیه و انتشار به موقع گزارش‌های مالی شرکت‌ها، به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم حسابداری یاد می‌شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای