شناسه خبر : 16254

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت بیمه آکسا در میان ۵۰ شرکت برتر نشریه تایمز از نظر رعایت حقوق بانوان درسال ۲۰۲۱ قرار گرفت.

به گزارش چابک آنلاین، درحال حاضر ۴۴ درصد از کمیته مدیریت شرکت بیمه آکسا در انگلیس و ایرلند را زنان تشکیل می دهند.

همچنین ۳۶ درصد از پست های اجرایی این شرکت دراختیار خانم ها قراردارد.

آکسا اعلام کرده که تا سال 2023 ،می خواهد تعداد زنان در پست های اجرایی را در این شرکت افزایش دهد تا تعداد زنان با مردان شرکت  به صورت برابردرآید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای