شناسه خبر : 16212

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون فناوری ونوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،اظهارکرد:نگاه سنتی درصنعت بیمه درحال تغییر به نگاه دیجیتالی است،یعنی نگاه مبتنی برتشخیص و جبران به سمت پیشگیری می‌رود اما نگاه سومی هم در صنعت بیمه وجود دارد تحت عنوان بیمه‌های شناختی که باید به صورت ویژه به آن توجه کرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "ستارهاشمی"، درپانزدهمین رویداد فیناپ با موضوع اینشورتک،گفت: براساس آمارها کمتر از 60درصد از مشتریان بیمه نسبت به خدماتی که از این صنعت دریافت می‌کنند رضایت دارند.

به گفته وی،براساس نظرسنجی وآماری که بین 10 شرکت بیمه به دست آمده 9شرکت از 10 شرکت بیمه قائل به این هستند که زیرساخت‌ها فناوری،مانعی برای توسعه پرتفوی آنها است.

وی،اظهار داشت:صنعت بیمه به صورت سنتی،پس ازحادثه به دنبال تشخیص درست وجبران خسارت است درحالیکه با استفاده از زیرساخت‌های فناوری و نگاه نوآوری و دیجیتالی شدن،می توان ازاین مواردپیشگیری کرد،به این معنی که با استفاده ازظرفیت فناوری ،افراد را ترغیب کرد از این زیرساخت‌ها برای کاهش صدمات استفاده کنند.

هاشمی،بیان کرد:حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در دنیا به صورت قابل توجهی درحال رشد است و در یک کار میدانی،مشخص شدکه اینشورتک در بیمه‌ها در 3 تا 5 سال آینده نقش بسیار محوری و کلیدی را ایفا خواهد کرد.

وی،تاکید کردکه بیمه می‌تواند نقش کلیدی و حیاطی را در تولید ایفا کند و به همین دلیل کشورهای آلمان، انگلستان وفرانسه دراتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای برروی بیمه انجام می‌دهند.

معاون فناوری ونوآوری وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات،عنوان کرد:نشانه ‌های مختلفی ازفناوری در صنعت بیمه نقش ایفا می‌کنندوکلان داده و هوش مصنوعی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند کمک ویژه‌ای به صنعت بیمه کند. 

هاشمی،گفت:صنعت بیمه باید به سمتی برودکه داده‌هایی مانند، داده‌های مالی، محیطی و رسانه اجتماعی را درکنارهم در یک غالب شناختی ببرد و بیمه‌گذار را آنگونه که هست بشناسد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای