شناسه خبر : 16158

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجمع عمومی عادی شرکت بیمه پاسارگاد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه سالجاری برگزار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بر اساس این گزارش،سود خالص هرسهم شرکت بیمه پاسارگاد ۲,۵۰۸ ریال وسود نقدی بابت هرسهم شرکت بیمه  پاسارگاد هم ۲۵۵ ریال اعلام  شد.

معصوم ضمیری، ابولقاسم دباغ، مجید قاسمی، حمید احمدزاده کاشانی و نصراله طهماسبی آشتیانی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه پاسارگاد را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای