شناسه خبر : 16145

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماینده سازمان مردم نهاد همبستگی کشاورزی ایران( هکا) در استان کرمانشاه، با اشاره به نقش بیمه‌های بازرگانی دربخش کشاورزی، افزود: درحال حاضربا چارچوبی که بیمه‌های بازرگانی به بخش بیمه ماشین آلات کشاورزی ورود کرده‌اند به این بخش تنها به عنوان کسب درآمد نگاه می‌کنند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "سجاد احمدی"، درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: بیمه کشاورزان درحال حاضر توسط صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، عشایرو روستائیان انجام می شود که کشاورزان از آن رضایتی ندارند.

وی، با بیان اینکه ، حداقل دریافتی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از حداکثر دریافتی بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی عشایر بیشتر است، افزود: بزرگترین درخواست این قشر یکسان سازی بیمه اجتماعی براساس اصل 29 قانون اساسی است.

 نماینده سازمان مردم نهاد همبستگی کشاورزی ایران دراستان کرمانشاه، اذعان داشت که کارکنان این صندوق خود تحت پوشش بیمه ای آن قرارندارند و از بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند.

احمدی با بیان اینکه، صندوق بیمه کشاورزی مسئولیت بیمه محصولات کشاورزان را برعهده دارد، ادامه داد: این صندوق برای پوشش ریسک چارچوب های خاص خود را دارد که به درد کشاورزان نمی خورد .

وی، اظهارکرد: ارزش واقعی محصولات به نرخ روز بیمه نمی شود و اگر محصولی خسارت 100 درصدی ببیند حدود 75 درصد خسارت پرداخت می شود.

احمدی بابیان اینکه کشاورز توان پرداخت حق بیمه بالا را ندارد،با اشاره به نقش بیمه های بازرگانی دربخش کشاورزی، افزود: درحال حاضربا چارچوبی که بیمه های بازرگانی به بخش بیمه ماشین آلات کشاورزی ورود کرده اند به این بخش تنها به عنوان کسب درآمد نگاه می کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای