شناسه خبر : 16120

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۱.۲۷ درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با کاهش ۲.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۰۲ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۳۸ درصداختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۱.۲۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۴.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۰.۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه حافظ در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه کارآفرین امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای