شناسه خبر : 16094

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرروابط عمومی شرکت بیمه آسیا، با بیان اینکه سبد محصولات شرکت‌های بیمه‌ای یکسان و تا اندازه زیادی شبیه به هم است، افزود:همین مساله باعث شده تا کمپین‌های تبلیغاتی شرکت‌های بیمه‌ای بیشتر متمرکز بر شعارهای انتزاعی و خود را بهتر از دیگران جلوه‌دادن باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،"محمد مظفرخرمی"درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های بیمه ای، جابجایی مدیران و البته میزان نفوذ شبکه‌های اجتماعی ، شاهد تنوع تبلیغات در صنعت بیمه هستیم.

وی، افزود: شرکت‌های جدید سعی در معرفی خود و برندسازی دارند و فرآیند تبلیغات آنها شامل معرفی برند و وجه تمایز احتمالی آنها با دیگران می‌شود و سعی می‌کنند یک محصول بیمه‌ای را هدف تبلیغاتی خود قرار دهند. 

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه آسیا،تصریح کرد: برخی شرکت‌ها که سابقه بیشتری دارند در کسب سهم بیشتر از بازار با اهداف خود فاصله گرفته و سیاست نوسازی برند را هدف‌گذاری می‌کنند که مسیر تبلیغات آنها را متفاوت می کند.

خرمی، با اشاره به شرکت‌هایی که سابقه فعالیت آنها به چند دهه برمی‌گردد، گفت: رویکرد تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی اینگونه شرکت ها متفاوت‌ وسخت‌تر است؛ چرا که از یک سو باید از اعتبار و اعتماد بیمه‌گذاران صیانت کنند و از سوی دیگر مدام خود را به روز نگه دارند تا سطح کمی و کیفی خدمات به مشتریان بهتر و آسان‌تر شود.

وی، معتقد است که در یک برآیند کلی،شاهد بروز خلاقیت‌ و نوآوری در تبلیغات صنعت بیمه همراه با برخی  اغراق‌ها هستیم که نیاز به آسیب‌شناسی کارشناسی دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد: صنعت بیمه یک صنعت مبتنی بر دادن تعهد برای پذیرش ریسک‌های احتمالی در آینده است و شاید مهم‌ترین مزیت برای بیمه‌گران این است که بر ایفای به موقع تعهدات و پرداخت خسارت‌ها متمرکز شوند و خود را تواناتر و مستحکم‌تر نشان دهند. 

خرمی،خاطرنشان کردکه اگر تبلیغات در صنعت بیمه بر اساس مدل‌های مبتنی بر برندسازی یا شخصیت‌محوری مدیران بدون توجه به الزامات فنی مدیریت ریسک صورت گیرد و شرکتی نتواند به موقع در قبال تعهدی که پذیرفته پاسخگو باشد، بزرگترین ضربه را خواهد خورد و به همین دلیل سنگ‌‌بنای تبلیغات در این صنعت بر صیانت و تقویت اعتماد بیمه‌گذاران قرار دارد. 

وی،با بیان اینکه سبد محصولات شرکت‌های بیمه‌ای یکسان و تا اندازه زیادی شبیه به هم است و به اصطلاح همه یک محصول مشترک تولید شده در صنعت بیمه را در ویترین فروش خود قرار داده‌اند، افزود:همین مساله باعث شده تا کمپین‌های تبلیغاتی شرکت‌های بیمه ای بیشتر متمرکز بر شعارهای انتزاعی و خود را بهتر از دیگران جلوه‌دادن، باشد. 

مدیرروابط عمومی شرکت بیمه آسیا، ادامه داد: انتظار بیمه‌گذاران و مشتریان این است که وجه تمایز خدمات بیمه‌ای ازلحظه عرضه محصول تا ایفای تعهدات شفاف باشد اما به رغم تبلیغاتی که طی سال‌های گذشته صورت گرفته، کمتر شاهد نمایش وجه تمایز و مزیت‌ محصولات و خدمات هستیم. 

خرمی، اذعان داشت که به هر میزان که صنعت بیمه وارد مرحله رقابتی و شفافیت شود، شاهد تبلور این تمایزها خواهیم بود و برنده نهایی بیمه‌گرانی هستند که روی آینده سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی، با بیان اینکه اجماع بین همه شرکت‌های بیمه ای برای تبلیغات با مفهوم رقابت درتضاد است، گفت: برای فرهنگ‌سازی در صنعت  بیمه نباید گرفتار اجماع برای یکسان‌ اندیشیدن و شبیه‌سازی همگانی شد.

مدیرروابط عمومی شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد:  صنعت بیمه با دو چالش در فرهنگ‌سازی مواجه است، نخست فرهنگ‌سازی اشتراکی برای صنعت بیمه و دوم فرهنگ‌سازی رقابتی برای بقا ودوام بازار بیمه. 

مسئولیت فرهنگ‌سازی عمومی با بیمه‌ مرکزی به عنوان نهاد ناظر است

خرمی، ادامه داد: در چالش نخست مسئولیت فرهنگ‌سازی عمومی با بیمه‌ مرکزی به عنوان نهاد ناظر است و می‌توان به استناد ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی که هدف از تاسیس این نهاد را تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در کشور و حمایت بیمه ‌گذاران و صاحبان حقوق آنها معرفی می‌کند، مطالبه کرد. 

وی، با بیان اینکه صنعت بیمه در سال های اخیر شاهد فرهنگ‌سازی خوبی در این زمینه در ابعاد مختلف بود، افزود:  اما وجه مهم از فرهنگ‌سازی را می‌توان در چالش فرهنگ‌سازی رقابتی برای بقا و دوام بازار بیمه و نفوذ بیمه در جامعه جستجو کرد. 

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه آسیا، تصریح کرد: اینجاست که شرکت‌های بیمه‌گر هرکدام در رقابت برای معرفی محصولات و وجه تمایز خدمات خود استراتژی متفاوتی را بر عهده می‌گیرند و انتظار می‌رود که نهاد ناظر از ابزارها و سازوکارهای لازم جهت هدایت شرکت‌های بیمه ای برای حفظ سلامت بازار بیمه، بیش از گذشته تلاش کند.

خرمی، معتقد است که افراط و تفریط همیشه جواب عکس می‌دهد و هر ابزار ارتباطی و تبلیغاتی کارایی و اثربخشی متفاوتی بر جامعه و بیمه گذاران دارد،پس مهم اینجاست که هم صنعت بیمه در امر فرهنگ‌سازی اشتراکی و هم هر شرکت بیمه‌ای در فرآیند فرهنگ‌سازی رقابتی استراتژی بلندمدت، روشن با اهداف کمی داشته باشند و این استراتژی تبلیغاتی به تایید عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری در شرکت‌های بیمه‌ای رسیده باشد. 

وی،تصریح کرد: با رصد فرآیند کمپین‌های تبلیغاتی چندساله اخیر متوجه می‌شویم که یک شرکت برای معرفی محصول جدید خود مدتی تبلیغات می‌کند و پس از گذشت زمان، این تبلیغات کمرنگ و از ذهن بیمه‌گذاران پاک می‌شود. 

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه آسیا، خاطرنشان کرد که یک استراتژی روشن و شفاف با افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی ، اجرا و نظارت شود که در مقاطع زمانی هدف‌گذاری شده بتوان بازخوردهای آن را دریافت کرده و تجزیه و تحلیل کرد و این استراتژی باید از ستاد یا تیم مدیریتی شرکت تا سطح شبکه فروش، پرداخت خسارت و پس از آن، ادامه داشته باشد.

خرمی، تصریح کرد:  اگر  محصول جدیدی در صنعت بیمه معرفی می شود اما پیوست‌های آن از ستاد تا صف و از فروش تا خسارت و ایفای تعهد مشخص نشده باشد، تنها باعث شکست تبلیغات خواهد شد، چه این تبلیغات روی بیلبورد باشد، چه تلویزیون و چه شبکه‌های اجتماعی.

وی دلیل عدم ثبات مدیریتی در روابط عمومی صنعت بیمه را در فقدان استراتژی مدیریت روابط عمومی‌ها دانست و گفت: دلیل دوم هم به زاویه نگاه مدیران و جایگاه واقعی روابط عمومی در درون شرکت‌ها برمی‌گردد. 

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد: گاه روابط عمومی در صنعت بیمه محدود به معرفی، حمایت و دفاع از مدیران شرکت‌ می‌شود و معرفی محصولات و خدمات در حاشیه قرار می‌گیرد یا اینکه شاهد پدیده نوآوری‌های کوتاه‌مدت، هیجانی و بدون برنامه هستیم.

خرمی، معتقد است که اگر روابط عمومی شرکت‌های بیمه ای استراتژی روشن با اهداف کمی و کیفی مشخص و مورد تایید عالی‌ترین سطوح مدیریتی نداشته باشند و شایسته‌سالاری در ساختار روابط عمومی‌ها حاکم نباشد، این بی‌ثباتی به جایگاه مدیریت، برند، خدمات و محصولات و هم روابط عمومی در صنعت بیمه آسیب‌های جدی وارد می‌سازد و فراموش نکنیم که روابط عمومی یک هنر و دانش نوین است که هر لحظه باید به روز باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای