شناسه خبر : 16074

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون فنی شرکت بیمه ایران، با بیان اینکه آتش سوزی پالایشگاه کاملا مهار شده و توسعه خسارتی وجود ندارد، افزود: براساس صحبتی که با مسئولین ایمنی پالایشگاه داشتیم آتش کاملا مهار شده و عملیات خنک سازی هم صورت گرفته و توسعه خسارت وجود ندارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،"احمد صفرزاده" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: مخزنی که در پالایشگاه تهران آتش گرفته بالغ بر 3 میلیون لیتر گازوییل دارد که باید کامل بسوزد تا کامل خاموش شود اما درحال حاضر حادثه مهارشده و دود موجود ناشی از باقی مانده سوخت است و  توسعه خسارت درمیان نیست.

وی، با بیان اینکه آسیب کلا مهارشده، خاطرنشان کرد که هرزمانی که شرایط مهیا شود و بیمه گذاراعلام آمادگی کند تیم شرکت بیمه ایران آمادگی کامل برای حضور در محل حادثه را دارد که درآنجا مستقر شده و نسبت به بررسی حادثه طبق چارچوب و شرایط بیمه نامه انجام وظیفه کند.

صفرزاده با اشاره به کنسرسیوم انرژی صنعت بیمه که متشکل از 9 شرکت بیمه ای است، گفت: شرکت بیمه ایران راهبری این کنسرسیوم را به عهده دارد ودرحاشیه این کنسرسیوم اصلی یکسری اعضای فرعی هم وجود دارند.

وی، اذعان داشت که اعضای فرعی کنسرسیوم برای پوشش مجموعه پالایشگاهها هستند و درکل حدود 16 شرکت بیمه ای دراین کنسرسیوم مشارکت دارند که سهم بیمه ایران به عنوان راهبرحدود 48 درصد است.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، افزود: عملیات اتکایی به صورت کامل از طریق راهبر برای سهم بیمه ایران و اعضا انجام شده و پوشش اتکایی کامل برای این موضوع وجود دارد.

صفرزاده، تصریح کرد: عملیات اتکایی توسط ظرفیت داخلی و دو شرکت بیمه اتکایی داخلی، تعدادی از شرکت های بیمه ای مستقیم که قبولی اتکایی دارند، بیمه مرکزی و حساب ویژه تحریم انجام شده و حدود 99 درصد اتکایی در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه پالایشگاه جزء سرمایه ملی کشوراست، افزود: براساس تدابیری که اتخاذ شده کل پالایشگاههای کشور تحت پوشش کامل این کنسرسیوم هستند و درصورت رخ دادن حادثه با توجه به پوشش هایی که وجود دارد خسارت ها درچارچوب شرایط بیمه نامه بررسی و پرداخت می شود.

ساعت ۱۹ و ۱۸ دقیقه عصر دیروز، چهارشنبه (۱۲ خردادماه) حادثه آتش‌سوزی وسیعی به دلیل نشتی یکی از مخازن ضایعات نفتی پالایشگاه تهران رخ داد که گروه‌های امدادی و آتش‌نشانی به‌منظور مهار و خاموش کردن آتش به‌سرعت وارد عمل شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای