شناسه خبر : 16004

اختصاصی چابک آنلاین؛

"سید محمد کریمی" دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با چابک آنلاین: قانونگذار تکلیف کرده که شرکت‌های بیمه‌ای باید عوارض را پرداخت کنند و مجری هم باید گزارش عملکرد بدهد که سندیکا از سال گذشته به صورت جدی به دنبال گرفتن گزارش از دستگاه‌های مربوطه بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای