شناسه خبر : 15993

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۲.۷۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۴.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۰۲ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۳.۴۲ درصداختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۳.۲۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۰.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۱۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه حافظ و کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱ شرکت قرمزپوش و ۸ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای