شناسه خبر : 15816

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: ما اکنون یک درگاه اطلاعات جامع زنان سرپرست خانوار ایران را در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در وزارت رفاه داریم که تمام اطلاعات مربوط به وضعیت این زنان را که ۴.۵ میلیون نفر محاسبه می‌شوند در اختیار دارد.

به گزارش چابک آنلاین، معصومه ابتکار افزود:نیمی ازاین زنان، نیازمند حمایت های خاص دولتی نیستند و توانمند هستند و تقریبا حدود ۷۰ درصد از بیمه و حمایت های تامین اجتماعی استفاده می کنند، اما درصدی که ممکن است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باشند هنوز از بیمه و حمایت ها به طور کافی برخوردار نیستند.

وی،با بیان اینکه البته این حمایت ها هم در بهزیستی و هم کمیته امداد و در دولت رو به افزایش بوده است، اظهار کرد:به طور خاص طی سه سال گذشته زنانی را شناسایی کردیم که از هیچ کدام از این حمایت ها برخوردار نیستند که فکر می کنیم از مجموع این ۴.۵ میلیون نفر حدود ۲۰ درصد باشند که از هیچ حمایت بیمه ای برخوردار نباشند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای