شناسه خبر : 15731

اختصاصی چابک آنلاین؛

"رضا کاظمی تکلیمی"،مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی درگفت وگو با چابک آنلاین: درحال حاضر در دنیا برای اینکه درد و الام خانواده‌ها به سرعت جبران شود از ابزارهای مدرن همانند پهبادها برای برآورد خسارت استفاده می‌کنند/دولت به تنهایی توانایی جبران خسارت را ندارد ولی اگر مشارکت مردم حتی در حد بیمه پایه هم شکل بگیرد خیلی از خانواده‌ها استفاده می‌کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای