شناسه خبر : 15214

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل انجمن دیابت استان خراسان رضوی، با بیان اینکه درحال حاضر تنها داروی دیابت تحت پوشش بیمه قراردارد، افزود: بهترین راه برای کاهش هزینه‌های سازمان‌های بیمه گر و دولت این است که بیماری دیابت کنترل شود واین مهم تنها با آموزش درست به نتیجه می‌رسد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "وحیدآذری فر" درگفت وگو با چابک آنلاین،خاطرنشان کردکه، اگر بیماری دیابت کنترل نشود بیمار دچار عوارض بسیاری همچون از دست رفتن کلیه، قطع پا و آسیب های چشمی می شود که تمامی این ها هزینه ای بی شماری برای فرد و سازمان های بیمه گر ایجاد می کند.

وی، با اشاره به هزینه های بسیاری که بیمه گران به صورت غیر مستقیم بابت آسیب های دیابت پرداخت می کنند، گفت: بیمه ها باید به حوزه آموزش ورود کرده تا آموزش ها به آسانی دردسترس  عموم مردم قرار بگیرد.

مدیرعامل انجمن دیابت استان خراسان رضوی،تصریح کرد: اگرسازمان های بیمه گر در پایان سال برآورد هزینه ای انجام دهند متوجه می شوند که عوارض ناشی از دیابت هزاران برابر آن مبلغی است که بابت دارو می پردازند.

وی با بیان اینکه بیماران دیابتی در استان خراسان رضوی با مشکل کمبود انسولین قلمی مواجه هستند، ادامه داد: انسولین خارجی در داروخانه ها موجود نیست وحتی انسولین تولید داخل در داروخانه های دولتی مشهد هم وجود ندارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای