شناسه خبر : 14989

بیمه آسیا با ثبت تراز عملیاتی مثبت ۳ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال جاری ، بیش از ۵۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ۲۹ درصد(۷۸۷ میلیارد تومان) نسبت به کل سال ۹۸ رشد داشته است ، که حاکی از عملکرد مطلوب این شرکت در عملیاتی بیمه گری است .

بزرگترین شرکت بیمه ای خصوصی کشور با سرمایه ثبت شده 2.4 هزار میلیارد تومان که با نماد "آسیا" در بازار سرمایه فعالیت می کند گزارش عملکرد دومین ماه زمستان سال جاری را منتشر کرد.
به گزارش چابک آنلاین، بیمه آسیا با ثبت تراز عملیاتی مثبت 3 هزار و 472 میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال جاری ، بیش از 56 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و 29 درصد(787 میلیارد تومان) نسبت به کل سال 98 رشد داشته است ، که حاکی از عملکرد مطلوب این شرکت در عملیاتی بیمه گری است .
این شرکت بزرگ بیمه ای در این دوره 11 ماهه 7 هزار و 397 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و در مقابل 3 هزار و 925 میلیارد تومان زیان بیمه گذاران خود را جبران کرد، که حاصل آن ثبت تراز عملیاتی مثبت 3 هزارو 472 میلیارد تومان بود که نشان می دهد حق بیمه تولیدی 39 درصد ، خسارت پرداختی 26 درصد و تراز عملیاتی 56 درصد در این شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است .
بر اساس این گزارش، بیمه آسیا با حفظ رکورد بالاترین حق بیمه تولیدی در بین همه شرکت های خصوصی بیمه کشور از رکورد سال گذشته خود هم عبور کرد . در این دوره زمانی 29 درصد بیشتر از سال گذشته حق بیمه تولید کرد و کمتر از 18 درصد خسارت پرداختی این شرکت نسبت سال گذشته افرایش داشته است که نشان توفیق آن در افزایش سهم بازار خود و کنترل هم زمان مطلوب ریسک بیمه نامه ها است .
نسبت خسارت این شرکت بیمه ای در پایان بهمن ماه سال جاری به 50 درصد کاهش یافت این در حالی است که این نسبت در دوره مشابه سال گذشته 58.2 درصد بود و در پایان سال گذشته 55.4 ثبت شده بود که حاکی از مدیریت مطلوب ریسک است .
براساس همین گزارش بیمه آسیا در بهمن ماه سال جاری 696 میلیاردتومان حق بیمه تولید کرد و 552 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز عملیاتی مثبت 144 میلیارد تومان بود .
در این دوره 11 ماهه بیمه شخص ثالث 35 درصد ، درمان 17 درصد ، بدنه خودرو 16 درصد و بیمه های زندگی 8 درصد از پرتفوی بیمه آسیا سهم داشته اند و در بخش پرداخت خسارت هم بیمه ثالث 44 درصد ، درمان 21 درصد ، بدنه خودرو 12 درصد و بیمه های زندگی 7 درصد سهم داشته اند. در دوره مشابه سال گذشته حق بیمه ثالث 37 درصد و درمان 19 درصد از پرتفوی این شرکت سهم داشته اند که در مقایسه با امسال سهم هرکدام دو درصد کاهش داشته است، که کاهش سهم این دو رشته پر ریسک باعث بهینه شدن پرتقوی بیمه آسیا شد و روند سود آوری این شرکت را سرعت می بخشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای