شناسه خبر : 14118

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

نگرانی از انباشته شدن حق بیمه‌های وصول نشده بیمه شخص ثالث تا حدودی افزایش یافته است چراکه در شرایط تورمی، تمایل مردم به خرید بیمه‌نامه اقساطی بیشتر شده است و از سوی دیگر فشار حق بیمه‌های وصول نشده این بخش رو به افزایش است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای