شناسه خبر : 13235

اختصاصی چابک آنلاین؛

محمد حسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، در گفت و گو با چابک آنلاین: در قانون و اساسنامه صندوق تاکید موکد شده که تمرکز صندوق باید برروی مناطق محروم باشد و عمده مشتریان صندوق هم از مناطق محروم هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای