شناسه خبر : 13020

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت بیمه میهن که قرار بود امروز ۳۱ شهریور ۹۹ برگزار شود به حدنصاب قانونی نرسید ولغو شد.

به گزارش چابک‌آنلاین، جالب تراینکه شرکت بیمه میهن،تا لحظه تنظیم خبر،صورت های مالی حسابرسی شده خود، را منتشرنکرده است.

ازمجموع 29شرکت بیمه ای تا اکنون دستکم  28 شرکت بیمه ای،مجمع عمومی عادی سالیانه خود رابرگزار کرده اند.

به عبارتی، شرکت بیمه میهن را می‌توان آخرین شرکت بیمه ای برشمرد که دربرگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود تا پایان شهریورماه سالجاری ناکام مانده است.

پیشتر محمودحق وردیلو، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی  وعده داده بودکه پرونده مجامع سالیانه شرکت‌های بیمه‌ای در شهریور ماه بسته ‌شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای