شناسه خبر : 12669

اختصاصی چابک آنلاین؛

"محمدحسین مقیسه"، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک درگفت و گو با چابک آنلاین : ۱۳۱۴ میلیارد ریال خسارت پرداخت شده که از این مبلغ حدود ۵۳۲ میلیارد ریال وصول شده است/ وصول مطالبات به نسبت پرداخت خسارت با یک فاصله زمانی ۲ تا ۳ ساله اتفاق می‌افتد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای