شناسه خبر : 12461

عرصه خبرواطلاع رسانی آوردگاه شایستگانی است که متعهدانه،دلسوزانه وصادقانه،واقعیت را ازعمق جامعه برگرفته و با سلاح قلم درجان کلمات عینیت می‌بخشند.

به گزارش چابک آنلاین، همدلی،همراهی وهمگامی مسئولان توانمند صنعت بیمه وخبرنگاران شایسته این حوزه،دو بال موفقیت وتوسعه این صنعت دیرپا و صیانت از سرمایه های ملی کشور هستند.
17مرداد،روزخبرنگار را به تمام عزیزانی که درسپهرخبرواطلاع رسانی دل سپرده وبا قلم خود صنعت بیمه رادرتحقق برنامه ها واهداف یاری می کنند ،تبریک عرض نموده واز خداوند متعال توفیقشان را درتمامی مراحل زندگیشان آرزومندم.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای