شناسه خبر : 11527

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۳.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۱.۹۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثربا کاهش ۲.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با افزایش ۳.۵۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۰۶ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای