شناسه خبر : 11509

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

گزارش ها نشان می دهد که سود خالص شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در پایان اسفند ۹۸ به رقم ۲۶۲.۰۷۸ میلیون ریال رسید ونسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۶ درصد رشد داشته است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، همچنین سود عملیاتی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در پایان اسفند 98با 108 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به رقم243.660 میلیون ریال رسید.

براساس این گزارش سود انباشته شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در پایان اسفند 98 به رقم 231.096 میلیون ریال رسید ونسبت به مدت مشابه سال قبل 122 درصد رشد داشته است.

سود خالص هر سهم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در پایان اسفند 98با 134 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به رقم 218 ریال رسید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای