شناسه خبر : 11503

مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: بیمه فرشبافان از ردیف بیمه‌های تامین اجتماعی کشور حذف شده و هیچ بیمه‌گذار جدیدی در این رسته شغلی پذیرفته نمی‌شود.

به گزارش چابک آنلاین، سعید بشرخواه  افزود: با حذف بیمه تامین اجتماعی قالیبافان ، داره کل تامین اجتماعی استان اردبیل تنها مجاز به بیمه پنج درصد از بیمه‌شدگانی است که به هر عنوان بیمه آنها قطع شده و از لیست بیمه‌شدگان قبلی صنعت فرشبافی حذف می‌شوند.

او با اشاره به حذف قانون بیمه فرشبافان تک‌بافت در کشور اظهارداشت: در حالی که تعهد اداره کل تامین اجتماعی برای بیمه این افراد در استان ۶ هزار و ۷۰۰ نفر است در حال حاضر ۱۲ هزار نفر در این بخش بیمه شده‌اند.

او همچنین در زمینه برخی اشتباهات گذشته و استفاده از خدمات بیمه فرشبافان توسط افراد غیرمرتبط با این شغل گفت: بیمه فرشبافان تک‌بافت تنها از محل پنج درصد حذف نام افراد غیرمرتبط به صنعت فرشبافی از لیست بیمه‌شدگان و جایگزینی نام افراد جدید امکان‌پذیر است‌.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای