شناسه خبر : 11403

شرکت بیمه تجارت نو، با ثبت رشد ۲۵۴ درصدی در کسب سود خالص در سال ۹۸ یک رکورد جالب را برای خود به ثبت رساند.

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص شرکت بیمه تجارت نو در سال 98 به رقم 132 میلیارد تومان رسید هر چند که سود خالص این شرکت بیمه ای در سال ما قبل از آن، چیزی در حدود 37 میلیارد تومان بوده است.

در این بررسی که سود خالص 10 شرکت قدیمی  و تازه تاسیس مورد بررسی قرارگرفته اند،شرکت بیمه تجارت نو با فاصله ای معنادار، سایر رقبا را پشت سر گذاشت و رتبه نخست تحقق رشد سود خالص را از آن خود کرد.

در رتبه های بعدی، شرکت های با سابقه ای چون آسیا، پاسارگاد و معلم ایستاده اند.

دراین بررسی، بیشترین رشد سود خالص تحقق یافته از آن شرکت بیمه تجارت نو و کمترین رشد سود خالص محقق شده نیز از آن سرمد بوده است.

637265344455492958

ارسال نظر

خدمات بیمه ای