شناسه خبر : 11400

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۲.۹۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۰۴  درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۲۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه معلم با افزایش ۲.۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۲۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای