شناسه خبر : 11341

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانابود که ۱.۲۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۷.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۳.۰۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا  با افزایش ۱.۰۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با افزایش ۰.۱۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴ شرکت قرمز پوش و۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای