شناسه خبر : 11199

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش 5 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که 2.06 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش 4.68 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون  بود که 0.04 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 4.66 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش 0.46  درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش 4.99 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با افزایش 0.64 درصد بوده است.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و 7 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای