شناسه خبر : 11169

اختصاصی چابک‌آنلاین

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۳.۸۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۴۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۰۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه میهن با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با افزایش ۰.۶۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای