شناسه خبر : 11150

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش 5 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که 2.45 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش 4.42 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که 0.16 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش 4.05 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه میهن با افزایش 4.99 درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با افزایش 1.05 درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس 18 شرکت قرمزپوش و 6 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای