شناسه خبر : 11109

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۲.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۲.۱۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۸۸ درصد بوده است و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۳.۲۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۱۰.۲۴ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۳۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش و ۱۷ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای