شناسه خبر : 11107

در راستای مصوبه هیئت مدیره شرکت بیمه امید مبنی بر حمایت از نمایندگان در شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا معادل یک ماه متوسط کارمزد سال ۹۸ در قالب علی‌الحساب کارمزد به حساب ۱۰۰ درصد متقاضیان واریز شد.

به گزارش چابک‌آنلاین، این تصمیم درخصوص تقویت شبکه فروش بیمه امید اتخاذ شده است که در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش فعالیت های اقتصادی و خدماتی از این قشر ارزشمند و زحمتکش حمایت شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای