شناسه خبر : 11067

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۲.۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۷.۰۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه آرمان با افزایش ۱.۹۹ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با افزایش ۰.۳۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای